Weekendowy kurs ceramiki! 

Strona w opracowaniu. Przepraszamy za utrudnienia

Pracownia ceramiczna Piecownia zaprasza na kolejną edycję Weekendowego Kursu Ceramiki - w stopniu podstawowym i rozszerzonym. Kurs kończy się wydaniem certyfikatu.


Konieczna wcześniejsza rezerwacji miejsca.

Liczba miejsc jest ograniczona. o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Warsztaty odbędą się przy min. 3 uczestnikach. W razie nie zebrania się grupy, całość wpłaconej kwoty zostanie zwrócona na konto. W innym przypadku pracownia zastrzega sobie prawo zmiany terminu kursu po wcześniejszym uzgodnieniu daty z uczestnikami.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

Warsztaty będą się odbywać od godz. 12:00 do godz. 19:00 z godzinną przerwą regeneracyjną
Prosimy o zabranie ze sobą ubrania ochronnego.

Wszystkie prace powstałe podczas warsztatów należą do Autorów. Prace przechowujemy w Piecowni dwa miesiące. Po upływie tego czasu prace nieodebrane ulegają utylizacji.

Cena obejmuje:
- materiały i narzędzia,
- możliwość korzystania z w pełni wyposażonej pracowni
- opieka merytoryczna doświadczonych instruktorek
- wypał prac
- napoje zimne i gorące oraz drobne przekąski.

Certyfikat 1 stopnia
Czas: 12 h warsztatów
Koszt: 450 zł/2 dni
Certyfikat 2 stopnia
Czas: 14 h warsztatów
Koszt: 550 zł/2 dni
Miejsce: pracownia ceramiczna Piecownia, ul. Łokietka 9, Wrocław

Program kursu:

CERTYFIKAT 1 stopnia
Dzień I - TECHNIKI LEPIENIA I ZDOBIENIA SUROWEJ GLINY
- zasady BHP przy pracy z gliną oraz w pracowni ceramicznej.
- podstawowa obsługa elektrycznego pieca ceramicznego.
- teoria i technologia pracy z masami ceramicznymi
- metody przygotowywania masy ceramicznej do dalszej pracy
- techniki lepienia ręcznego: wygniatanie z kuli, tworzenie ceramiki z wałeczków, praca z plastrem gliny, odciskanie w formie gipsowej lub ceramicznej.
- techniki zdobienia surowej gliny: relief wklęsły, relief wypukły, ażur
Dzień II - TECHNIKI ZDOBIENIA WYPALONEJ GLINY
- teoria i techniki zdobienia ceramiki: angoby, szkliwa i farby
- szkliwienie różnymi technikami: polewanie, moczenie, nakładanie pędzlem, natrysk, tapowanie.
- użycie angob i farb do ceramiki oraz tlenków metali.
- mieszanie technik zdobniczych.
- końcowe pytania i uwagi.
Będziemy pracować na wcześniej przygotowanych biskwitach lub biskwitach przygotowanych przez naszą pracownię.

CERTYFIKAT 2 stopnia

Dzień pierwszy - TECHNIKI FORMOWANIA RÓŻNYCH MAS CERAMICZNYCH
- zaawansowana obsługa elektrycznego pieca ceramicznego.
- zapoznanie się z różnorodnością mas ceramicznych podobieństwa i różnice masy plastyczne i masy lejne.
- techniki formowania i zdobienia surowych mas ceramicznych.
- tlenki metali oraz pigmenty i ich wykorzystanie w ceramice.
- sposoby barwienia mas plastycznych: ceramika agatowa.
- praca z masami lejnymi oraz formami: przygotowanie masy lejnej, barwienie mas lejnych.

Dzień drugi - TECHNIKI ZDOBNICZE WYKORZYSTYWANE W CERAMICE
- samodzielne przygotowanie angoby oraz angoby barwionej.
- techniki zdobienia angobami: sgraffito, tapowanie, rezerważ, pastelaż.
- mieszanie różnych szkliw w celu uzyskania własnych niestandardowych efektów.
metody malowania farbami do ceramiki: malowanie podszkliwne, wszkliwne i naszkliwne.
- końcowe pytania i uwagi.
Będziemy pracować na wcześniej przygotowanych biskwitach lub biskwitach przygotowanych przez naszą pracownię.